Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 24 december 2019.

Denna sekretesspolicy gäller när du använder webbplatsen. Vi erbjuder våra användare valmöjligheter om de uppgifter vi samlar in, använder och delar enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Innehållsförteckning:
-Tillämpning av denna integritetspolicy
-Vilka typer av uppgifter samlar vi in om dig?
-Hur använder vi de uppgifter vi samlar in?
-Rättslig grund för behandling (endast EES)
-Annonsering
-Val av annonsering
-Lagringsperiod
-Vem delar vi dina uppgifter med?
-Internationella dataöverföringar
-Webbplatser för tredje part
-Hur skyddar vi dina personuppgifter?
-Ändringar i denna integritetspolicy
-Rätten till skydd av privatlivet

1. Tillämpning av denna sekretesspolicy.

Webbplatsen respekterar sina användares integritet och har utvecklat denna sekretesspolicy för att visa sitt engagemang för att skydda din integritet. Denna integritetspolicy reglerar din användning av webbplatsen och beskriver vilka uppgifter vi samlar in, hur de lagras, hur de kan användas, med vem de kan delas och dina valmöjligheter när det gäller sådan användning och sådana avslöjanden. Se till att noggrant läsa hela denna integritetspolicy när du använder webbplatsen.

Kontrollera webbplatsens villkor för innebörden av definierade ord (de med stora bokstäver) som inte uttryckligen definieras i denna integritetspolicy.

2. Vilka typer av uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in uppgifter som du frivilligt lämnar till oss på webbplatsen i olika situationer (t.ex. när du skickar ett e-postmeddelande till oss). Vi samlar också in uppgifter som samlas in automatiskt under din användning av webbplatsen (t.ex. din IP-adress).

2.1. Uppgifter som vi samlar in om dig

Vi samlar in uppgifter från olika källor. En av våra källor är cookies som registrerar uppgifter om användningen av vår webbplats. När det gäller din användning av webbplatsen kan vi automatiskt samla in följande uppgifter:

Navigationsuppgifter. Vi samlar in uppgifter om hur du navigerar och använder webbplatsen, t.ex. vilka typer av innehåll du tittar på eller engagerar dig i eller hur ofta och hur länge dina aktiviteter pågår.

Cookies och annan liknande teknik. Du kan styra cookies genom dina webbläsarinställningar.

Uppgifter om webbläsare och enheter. Vi samlar in data från eller om de datorer, telefoner eller andra enheter där du installerar eller får tillgång till webbplatsen, beroende på vilka behörigheter du har beviljat. I synnerhet ber vi om tillgång till dina foton och kameran på din enhet när du vill ladda upp eller göra några foton för din profil. Vi kan associera de uppgifter vi samlar in från dina olika enheter, vilket hjälper oss att tillhandahålla konsekventa tjänster på alla dina enheter. Uppgifter om webbläsare och enheter kan omfatta uppgifter om din typ av webbläsare, operativsystem, hårdvaruversion, typ och modell, geolokalisering, IP-adress, anslutningsuppgifter som ISP, språk och tidszon. Vi får också URL:en för både den webbplats du kom från och den du går vidare till härnäst.

Reklam. Vi samarbetar med ett annonsnätverk från tredje part för att hantera vår annonsering på andra webbplatser. Vår annonsnätverkspartner använder cookies för att samla in icke-personliga uppgifter om dina aktiviteter på denna och andra webbplatser för att ge dig riktad reklam utifrån dina intressen.

2.2. Uppgifter om barn

Vi samlar inte medvetet in några uppgifter om barn, minderåriga eller personer under 13 år. Vi marknadsför inte heller medvetet till barn, minderåriga eller personer under 13 år. Om du är under 13 år ber vi dig att inte lämna in uppgifter till oss.

3. Hur använder vi de uppgifter vi samlar in?

Vi och våra tjänsteleverantörer använder personuppgifter för att: (i) tillhandahålla tjänsterna på webbplatsen, (ii) upptäcka och förhindra bedrägerier, (iii) marknadsföra, analysera och förbättra webbplatsen.

I synnerhet använder vi dina personuppgifter för att:

  • att förbättra webbplatsen genom att använda uppgifter om din användning och interaktion med webbplatsen. Vi genomför undersökningar och forskning, testar funktioner under utveckling. Vi analyserar de uppgifter vi har för att utvärdera webbplatsen och genomför revisioner och felsökningsaktiviteter för att förbättra webbplatsens innehåll och layouter.
  • för att anpassa webbplatsen för dig, till exempel genom att använda identifierare för att göra personliga annonser för dig.
  • för att förebygga, upptäcka, utreda, lösa tvister och/eller åtgärda skadlig verksamhet, bedrägerier och andra cyberbrott, vidta lagstadgade åtgärder eller för att se till att du är en riktig person och för att undvika att falska konton skapas.
  • för att kontakta dig om vår webbplats via e-post och på andra sätt via webbplatsen, inklusive push-notiser. Vi kommer att skicka dig meddelanden om tillgängligheten till och uppdateringar av webbplatsen, säkerhet, juridiska meddelanden eller annan information som rör tjänsten (meddelanden om tjänsten). Vi skickar också meddelanden om din statistik, till exempel en sammanfattning av din användning av webbplatsen (statistikmeddelanden). Du kan när som helst avregistrera dig från statistikmeddelanden. Observera att du inte kan välja bort att ta emot servicemeddelanden från oss.
  • att visa dig annonser på webbplatsen och/eller skicka dig kommersiella e-postmeddelanden om webbplatsen, funktioner, erbjudanden, kampanjer, tävlingar och evenemang eller tillhandahålla andra nyheter eller information om tjänster från tredje part som kan vara av intresse för dig. Vi erbjuder dig möjligheten att välja bort annonser och/eller kommersiell e-post. För att ge dig kundservice och support.

Vi kommer också att meddela dig om vi vill använda dina personuppgifter för ett nytt eller annorlunda syfte. Vi kommer att använda dina personuppgifter för sådana andra ändamål endast om och i den mån det är nödvändigt eller tillåtet enligt tillämplig lag eller med ditt samtycke.

4. Rättslig grund för behandlingen (endast EES).

Om du är en person från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kommer vår rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifter att bero på de berörda personuppgifterna och det specifika sammanhang där vi samlar in dem. Vi kommer dock normalt sett att samla in personuppgifter från dig endast i följande fall: (a) vi har ditt samtycke till detta, (b) vi behöver personuppgifterna för att fullgöra ett avtal med dig (t.ex. för att tillhandahålla de tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen), eller (c) behandlingen är i vårt eller en tredje parts legitima intresse (och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter).

5. Reklam.

5.1. Reklam för andra tjänster på webbplatsen.
Webbplatsens primära verksamhet är att visa innehåll från tredje part (enligt definitionen i användarvillkoren). Sådant innehåll från tredje part ägs eller kontrolleras inte av webbplatsen. Vårt anpassade system gör det möjligt för oss att få reda på när och vilka annonser du ser, vilka annonser du klickar på. Detta gör det möjligt för oss att ge dig mer användbara och relevanta annonser. Om vi till exempel vet vilka annonser du får se kan vi vara försiktiga så att vi inte visar dig samma annonser upprepade gånger.

5.2. Reklam för webbplatsen på andra webbplatser.

Vi visar dig skräddarsydda annonser som baseras på uppgifter om din användning av Webbplatsen samt uppgifter som vi får från tredje part.

För att förstå och förbättra effektiviteten av vår annonsering kan vi använda cookies och annan teknik för att identifiera det faktum att du har besökt webbplatsen eller sett en av våra annonser på en annan webbplats, och vi kan tillhandahålla dessa uppgifter till ett eller flera tredjepartsannonseringsnätverk. Vi kan välja att samarbeta med Google AdWords, DoubleClick, Google Analytics eller andra annonsnätverk. Vart och ett av dessa företag har sin egen integritetspolicy. De uppgifter vi tillhandahåller kan omfatta tid och datum för ditt besök på vår webbplats, besökta sidor, klickade länkar och andra uppgifter som inte avslöjar din identitet.

Vi kan rikta annonsering till dig genom en rad olika annonsnätverk och utbyten, med hjälp av data från annonseringstekniker på och utanför webbplatsen som, unik cookie eller liknande spårningsteknik, pixel, enhetsidentifierare, geolokalisering, information om verksamhetssystem, e-post. Reklam som du får på andra webbplatser anpassas utifrån förutsägelser om dina intressen som genereras av din användning av webbplatsen, besök på olika webbplatser. Denna typ av annonsanpassning kallas "beteendebaserad" eller "intressebaserad" reklam online. Om du vill ha mer information om denna praxis och om du vill veta hur du kan välja bort beteendebaserad reklam online från företag som deltar i branschens självreglering i skrivbords- och mobilwebbläsare på den särskilda enhet som du har tillgång till denna sekretesspolicy, kan du besöka Digital Advertising Alliance eller Network Advertising Initiative.

För närvarande finns det ingen branschstandard för att känna igen Do Not Track-signaler från webbläsaren, så vi svarar inte på dem.

6. Reklamval.

Du har valmöjligheter när det gäller vår användning och vårt utlämnande av dina personuppgifter. Vi erbjuder dig valmöjligheter när det gäller att ta emot reklam.

- Reklam från tredje part på webbplatsen skräddarsys för dig baserat på din tidigare användning av webbplatsen. Du kan välja att inte ta emot reklam från tredje part genom att kontakta oss.
- Du kan också generellt välja bort att ta emot personliga annonser från tredjepartsannonsörer och annonsnätverk som är medlemmar i Network Advertising Initiative (NAI) eller som följer Digital Advertising Alliances självreglerande principer för beteendebaserad annonsering online genom att besöka opt-out-sidorna på NAI-webbplatsen och DAA-webbplatsen.

7. Lagringsperiod.

Vi behåller personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla de syften som anges i denna sekretesspolicy, om inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Observera att vi har en rad olika skyldigheter att lagra de uppgifter som du lämnar till oss, bland annat för att säkerställa att transaktioner kan behandlas, regleras, återbetalas eller debiteras tillbaka på lämpligt sätt, för att hjälpa till att identifiera bedrägerier och för att följa lagar och regler mot penningtvätt och andra lagar och regler som gäller för oss och våra leverantörer av finansiella tjänster.

8. Vem delar vi dina uppgifter med?

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Dina personuppgifter kommer att delas med tredje part endast (i) om vi har en rättslig skyldighet att göra det (ii) om överföringen av uppgifter är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig, (iii) om du har samtyckt till överföringen av dina uppgifter.

Tredjeparts tjänsteleverantörer och partnerföretag får dina uppgifter endast om och i den utsträckning som krävs för att fullgöra vårt avtal med dig eller med ditt samtycke. I sådana fall kommer dock omfattningen av uppgiftsutbytet att hållas till ett absolut minimum. I den mån våra tjänsteleverantörer kommer i kontakt med dina personuppgifter kommer vi att se till att även de följer alla tillämpliga dataskyddslagar.

Vi delar inte personuppgifter med andra företag, organisationer och individer om inte någon av följande omständigheter föreligger:

Med ditt samtycke.
Vi delar personuppgifter med andra företag, organisationer eller individer när vi har ditt samtycke till det.

Tjänsteleverantörer.
Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter som utför vissa tjänster för vår räkning. Vi använder dessa tjänster för att tillhandahålla hosting för och underhåll av vår webbplats, utveckling av applikationer, säkerhetskopiering, lagring, marknadsföringshjälp, utföra affärs- och försäljningsanalyser, stödja webbplatsens funktionalitet och stödja tävlingar, utlottningar, undersökningar och andra funktioner som erbjuds via webbplatsen. Dessa tjänster behandlar dina personuppgifter utifrån våra instruktioner och i enlighet med vår sekretesspolicy och andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.

Andra situationer.
Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter, inklusive personuppgifter:

- Som svar på en stämning eller liknande utredningsbegäran, ett domstolsbeslut eller en begäran om samarbete från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter; för att fastställa eller utöva våra lagliga rättigheter; för att försvara oss mot rättsliga anspråk; eller om det på annat sätt krävs enligt lag. I sådana fall kan vi ta upp eller avstå från alla rättsliga invändningar eller rättigheter som är tillgängliga för oss efter eget gottfinnande.
- När vi anser att det är lämpligt att lämna ut information i samband med ansträngningar för att utreda, förhindra eller vidta andra åtgärder avseende olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri eller annan oegentlighet; för att skydda och försvara vårt företags, våra användares, våra anställdas eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet; för att följa tillämplig lag eller samarbeta med brottsbekämpande myndigheter; eller för att upprätthålla våra Användarvillkor eller andra avtal eller policyer.
- I samband med en betydande företagstransaktion, t.ex. försäljning av vår verksamhet, en avyttring, fusion, konsolidering eller försäljning av tillgångar, eller i den osannolika händelsen av konkurs.

9. Internationella dataöverföringar.

Webbplatsen är en global verksamhet. Vi kan komma att överföra personuppgifter till andra länder än det land där du bor. Detta land kanske inte har samma dataskyddslagstiftning som det land där du ursprungligen lämnade uppgifterna. Vi använder skyddsåtgärder om vi överför personuppgifter med ursprung i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till andra länder som inte anses vara adekvata enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi behandlar uppgifter utanför EU och EES.


I synnerhet för att erbjuda tjänsterna på webbplatsen kan vi behöva överföra dina personuppgifter till USA, Ukraina. USA och Ukraina anses inte ge en adekvat skyddsnivå enligt EU:s dataskyddslagstiftning. Det innebär att dessa länder inte har samma dataskyddslagar som det land där du ursprungligen lämnade uppgifterna.

I samtliga fall använder vi Europeiska kommissionen godkända standardavtalsklausuler som en rättslig mekanism för dataöverföringar från EU. Läs mer om de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen. Dessa klausuler är avtalsförpliktelser mellan företag som överför personuppgifter, som binder dem att skydda uppgifternas integritet och säkerhet. Webbplatsen har därför antagit standardavtalsklausuler så att de dataflöden som är nödvändiga för att tillhandahålla, underhålla och utveckla webbplatsen sker lagligt.

10. Webbplatser från tredje part.

Det finns ett antal ställen på webbplatsen där du kan klicka på en länk för att komma till andra webbplatser som inte omfattas av denna sekretesspolicy. Om du till exempel klickar på en annons på webbplatsen kan du komma till en webbplats som vi inte kontrollerar. Dessa webbplatser från tredje part kan självständigt begära och samla in uppgifter, inklusive personuppgifter, från dig och, i vissa fall, förse oss med uppgifter om dina aktiviteter på dessa webbplatser. Vi rekommenderar att du tar del av sekretesspolicyn för alla webbplatser från tredje part som du besöker genom att klicka på länken "sekretess" som vanligtvis finns längst ner på den webbsida du besöker.

11. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi använder en mängd olika säkerhetstekniker och förfaranden för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. När personuppgifter samlas in på webbplatsen och/eller överförs till andra webbplatser skyddas de genom användning av kryptering, t.ex. SSL-protokollet (Secure Socket Layer). Dataöverföringar är dock generellt sett föremål för säkerhetsluckor, se till att inte lämna dina inloggningsuppgifter till tredje part.

12. Ändringar av denna sekretesspolicy.

Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst. Om vi beslutar att göra väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela detta via webbplatsen eller på annat sätt för att ge dig möjlighet att ändra ändringarna innan de träder i kraft. Vi skulle också synliggöra det senaste datumet för uppdateringar som införts i denna integritetspolicy för din bekvämlighet. Vi rekommenderar att du lägger till webbplatsen i listan över godkända avsändare i din e-postläsare.

Om du inte håller med om ändringarna i denna sekretesspolicy bör du stänga din profil. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att vi skickat ett meddelande om våra ändringar av denna integritetspolicy innebär att du godkänner den uppdaterade integritetspolicyn.

13. Rätten till privatliv.

Du kan när som helst och utan kostnad begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss, rättelse av eventuella fel i dina personuppgifter, avslutande av behandlingen av dina personuppgifter, radering av dina personuppgifter eller överföring av dina personuppgifter.

Om du skickar din begäran via e-post till oss, ange i e-postmeddelandet vilka personuppgifter du vill ändra. För ditt skydd kan vi endast genomföra förfrågningar med avseende på de personuppgifter som är kopplade till den särskilda e-postadress som du använder för att skicka din förfrågan till oss, och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi genomför din förfrågan. Vi kommer att försöka uppfylla din begäran så snart det är praktiskt möjligt.